LED驱动 BP3519 SOT-23-5

原厂编码 BP3519

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP3519 SOT-23-5

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.6558

1000-2950pcs ¥ 0.5702

3000pcs以上 ¥ 0.4752

现货库存 0 pcs

立即购买

LED驱动 BP1808 SOP-8

原厂编码 BP1808

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP1808 SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.9241

1000-3950pcs ¥ 0.8035

4000pcs以上 ¥ 0.6696

现货库存 0 pcs

立即购买

LED驱动 BP1360 SOT-23-5

原厂编码 BP1360

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP1360 SOT-23-5

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4769

1000-2950pcs ¥ 0.4147

3000pcs以上 ¥ 0.3456

现货库存 3000 pcs

立即购买

LED驱动 BP1361 SOT-89-5

原厂编码 BP1361

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP1361 SOT-89-5

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.5962

1000-3950pcs ¥ 0.5184

4000pcs以上 ¥ 0.4320

现货库存 4000 pcs

立即购买

LED驱动 BP2329AJ SOT-23-6

原厂编码 BP2329AJ

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2329AJ SOT-23-6

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.5813

1000-2950pcs ¥ 0.5054

3000pcs以上 ¥ 0.4212

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP9918B SOT-23-3

原厂编码 BP9918B

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP9918B SOT-23-3

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.2981

1000-2950pcs ¥ 0.2592

3000pcs以上 ¥ 0.2160

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP9918C SOT-23-3

原厂编码 BP9918C

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP9918C SOT-23-3

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.3130

1000-2950pcs ¥ 0.2722

3000pcs以上 ¥ 0.2268

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP2831AJ SOP-8

原厂编码 BP2831AJ

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2831AJ SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.3577

1000-3950pcs ¥ 0.3110

4000pcs以上 ¥ 0.2592

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP2832AJ SOP-8

原厂编码 BP2832AJ

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2832AJ SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4024

1000-3950pcs ¥ 0.3499

4000pcs以上 ¥ 0.2916

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP2833A SOP-8

原厂编码 BP2833A

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2833A SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.5962

1000-3950pcs ¥ 0.5184

4000pcs以上 ¥ 0.4320

现货库存 4000 pcs

立即购买

LED驱动 BP3133A SOP-8

原厂编码 BP3133A

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP3133A SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.5962

1000-3950pcs ¥ 0.5184

4000pcs以上 ¥ 0.4320

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP3319MB SOP-8

原厂编码 BP3319MB

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP3319MB SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.5664

1000-3950pcs ¥ 0.4925

4000pcs以上 ¥ 0.4104

现货库存 200 pcs

立即购买

服务热线

0755-82538015

投诉电话

13008855151

周一至周六 9:00 - 18:00

打开微信扫一扫

联系在线客服