LED驱动 BP3519 SOT-23-5

原厂编码 BP3519

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP3519 SOT-23-5

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.5176

1000-2950pcs ¥ 0.5000

3000pcs以上 ¥ 0.4783

现货库存 0 pcs

立即购买

LED驱动 BP1808 SOP-8

原厂编码 BP1808

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP1808 SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.7294

1000-3950pcs ¥ 0.7045

4000pcs以上 ¥ 0.6739

现货库存 4000 pcs

立即购买

LED驱动 BP1360 SOT-23-5

原厂编码 BP1360

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP1360 SOT-23-5

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.3765

1000-2950pcs ¥ 0.3636

3000pcs以上 ¥ 0.3478

现货库存 3000 pcs

立即购买

LED驱动 BP1361 SOT-89-5

原厂编码 BP1361

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP1361 SOT-89-5

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4706

1000-3950pcs ¥ 0.4545

4000pcs以上 ¥ 0.4348

现货库存 4000 pcs

立即购买

LED驱动 BP2329AJ SOT-23-6

原厂编码 BP2329AJ

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2329AJ SOT-23-6

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4588

1000-2950pcs ¥ 0.4432

3000pcs以上 ¥ 0.4239

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP9918B SOT-23-3

原厂编码 BP9918B

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP9918B SOT-23-3

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.2353

1000-2950pcs ¥ 0.2273

3000pcs以上 ¥ 0.2174

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP9918C SOT-23-3

原厂编码 BP9918C

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP9918C SOT-23-3

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.2471

1000-2950pcs ¥ 0.2386

3000pcs以上 ¥ 0.2283

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP2831AJ SOP-8

原厂编码 BP2831AJ

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2831AJ SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.2824

1000-3950pcs ¥ 0.2727

4000pcs以上 ¥ 0.2609

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP2832AJ SOP-8

原厂编码 BP2832AJ

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2832AJ SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.3176

1000-3950pcs ¥ 0.3068

4000pcs以上 ¥ 0.2935

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP2833A SOP-8

原厂编码 BP2833A

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP2833A SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4706

1000-3950pcs ¥ 0.4545

4000pcs以上 ¥ 0.4348

现货库存 4000 pcs

立即购买

LED驱动 BP3133A SOP-8

原厂编码 BP3133A

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP3133A SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4706

1000-3950pcs ¥ 0.4545

4000pcs以上 ¥ 0.4348

现货库存 200 pcs

立即购买

LED驱动 BP3319MB SOP-8

原厂编码 BP3319MB

品牌 晶丰明源(BPS) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 LED驱动 BP3319MB SOP-8

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.4471

1000-3950pcs ¥ 0.4318

4000pcs以上 ¥ 0.4130

现货库存 200 pcs

立即购买

服务热线

0755-82538015

投诉电话

13008855151

周一至周六 9:00 - 18:00

打开微信扫一扫

联系在线客服