NTC热敏电阻 0603 10KΩ ±5% B:3950

原厂编码 SDNT1608X103J3950HTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0603 10KΩ ±5% B:3950

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.0631

1000-3950pcs ¥ 0.0609

4000pcs以上 ¥ 0.0583

现货库存 4640 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 0603 10KΩ ±1% B:3450

原厂编码 SDNT1608X103F3450FTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0603 10KΩ ±1% B:3450

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.0702

1000-3950pcs ¥ 0.0678

4000pcs以上 ¥ 0.0649

现货库存 4.0 万多 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 0805 10KΩ ±1% B:3950

原厂编码 SDNT2012X103F3950FTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0805 10KΩ ±1% B:3950

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.1353

1000-3950pcs ¥ 0.1307

4000pcs以上 ¥ 0.1250

现货库存 2.8 万多 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 10KΩ ±1% B:3950 P=1.7mm直脚

原厂编码 MF52A1 103F3950

品牌 时恒(SHIHENG) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 10KΩ ±1% B:3950 P=1.7mm直脚

单价(含16%增值税)

10-90pcs ¥ 0.1647

100-490pcs ¥ 0.1591

500pcs以上 ¥ 0.1522

现货库存 1250 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 0603 100KΩ ±1% B:4250

原厂编码 SDNT1608X104F4250FTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0603 100KΩ ±1% B:4250

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.0706

1000-3950pcs ¥ 0.0682

4000pcs以上 ¥ 0.0652

现货库存 7800 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 0603 10KΩ ±1% B:3950

原厂编码 SDNT1608X103F3950FTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0603 10KΩ ±1% B:3950

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.0694

1000-3950pcs ¥ 0.0670

4000pcs以上 ¥ 0.0641

现货库存 4000 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 5Ω ±20% D=15mm P=7.5mm内弯脚

原厂编码 MF72 5D15

品牌 时恒(SHIHENG) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 5Ω ±20% D=15mm P=7.5mm内弯脚

单价(含16%增值税)

1-9pcs ¥ 0.4706

10-199pcs ¥ 0.4545

200pcs以上 ¥ 0.4348

现货库存 950 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 5Ω ±20% D=9mm P=7.5mm内弯脚

原厂编码 MF72 5D9

品牌 时恒(SHIHENG) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 5Ω ±20% D=9mm P=7.5mm内弯脚

单价(含16%增值税)

10-90pcs ¥ 0.1588

100-490pcs ¥ 0.1534

500pcs以上 ¥ 0.1467

现货库存 290 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 10KΩ ±1% B:3470 P=1.7mm直脚

原厂编码 MF52A1 103F3470

品牌 时恒(SHIHENG) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 10KΩ ±1% B:3470 P=1.7mm直脚

单价(含16%增值税)

10-90pcs ¥ 0.1647

100-490pcs ¥ 0.1591

500pcs以上 ¥ 0.1522

现货库存 0 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 10KΩ ±5% B:3435 P=1.7mm直脚

原厂编码 MF52A1 103J3435

品牌 时恒(SHIHENG) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 10KΩ ±5% B:3435 P=1.7mm直脚

单价(含16%增值税)

10-90pcs ¥ 0.1118

100-490pcs ¥ 0.1080

500pcs以上 ¥ 0.1033

现货库存 990 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 0805 100KΩ ±5% B:4250

原厂编码 SDNT2012X104J4250HTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0805 100KΩ ±5% B:4250

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.0988

1000-3950pcs ¥ 0.0955

4000pcs以上 ¥ 0.0913

现货库存 7850 pcs

立即购买

NTC热敏电阻 0805 10KΩ ±5% B:3450

原厂编码 SDNT2012X103J3450HTF

品牌 顺络(Sunlord) PDF PDF在线预览 下载规格书

参数 NTC热敏电阻 0805 10KΩ ±5% B:3450

单价(含16%增值税)

50-950pcs ¥ 0.0882

1000-3950pcs ¥ 0.0852

4000pcs以上 ¥ 0.0815

现货库存 7900 pcs

立即购买

服务热线

0755-82538015

投诉电话

13008855151

周一至周六 9:00 - 18:00

打开微信扫一扫

联系在线客服